PlastQ.com : พลาสคิว.คอม
ผมลาออกจากงานเพราะปัญหาทางด้านสุขภาพ ปวดหัว ปวดหลัง ปวดตา ปวดตามร่างกาย มีสภาพล้มฟุบลงนอนไร้เรี่ยวแรง
ผมไม่ได้สมัครหางานที่ไหนเพราะต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ และให้เวลาในการส่งมอบงานให้ครบถ้วนอย่างเต็มที่ เดือนนี้เข้าเดือนที่ 6 แล้ว สุขภาพดีขึ้น และผมจะลุกขึ้นผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้พร้อมๆ กับคุณ..
วัชรากรณ์ ศักดิ์บูรณะ
22 กันยายน 2561
-> บันทึกการก้าวย่างสู่โลกอนาคต